باز ساختن دفتر شرکت ایرمکانیکال

بازسازی دفتر . شرکت بازسازیو با ارائه خدمات بازسازی ساختمان ، بازسازی منزل ، تغییر دکوراسیون ، نوسازی ساختمان ، بازسازی و تعمیرات توانسته است از هزینه های سنگین ساخت و ساز جلوگیری کند.

بازسازی دفتر ایرمکانیکال

مواردی که در این پروژه مورد بازسازی قرار گرفتند شامل کاغذ دیواری، پارتیشن نیمه و شیشه خور و پرده می باشد.

استفاده از پارتیشن های نیمه باعث تعامل بیشتر میان همکاران می شود. فضای مناسبی را برای کار تیمی فراهم می آورد.