Next Previous از زبان مشتریان

افتخار بازسازیو رضایت 96% شما در نظر سنجی انجام شده در پروژه های تعمیر و تغییر دکوراسیون منزل و نوسازی در کارنامه درخشان این مجموعه است

اشتباهات رایج در بازسازی

دلایل نامعلوم برای نوسازی
برآورد اشتباه هزینه پروژه
عدم هماهنگی بودجه و برنامه پروژه
بستن قرارداد بدون ارزیابی
باز ساختن با سلیقه بسیار شخصی و خاص
باز ساختن طبق مد و جریانات روز
تفکر غلط: نوسازی همه چیز را تغییر می دهد
کاهش هزینه برای متریال هایی که روکار و قابل مشاهده نیستند

نیازهای کارفرما

با تغییر نیازهای خانواده و همین طور نیاز به تعمیر و نگهداری یک بنا، باز ساختن و یا نوسازی رغم می زند، گاهی باز ساختن آپارتمان و منزل بدون در نظر گرفتن همه نیازها و هزینه کل پروژه و  همینطور عدم برنام ریزی مناسب انجام می شود که این اشتباهات، صدمات و تلفات زیادی از نظر مالی و همینطور کیفیت کار ایجاد خواهد کرد. ما سعی داریم با توجه به نیازهای کارفرما و هزینه منطقی آنچه شما در بازسازی آپارتمان نیاز دارید را اعمال کنیم تا نتیجه ای مطلوب کسب نمایید