مسکونی سعادت آباد

عکس های قبل و بعد بازسازی مسکونی سعادت آباد

بازسازی مسکونی پروژه سعادت آباد شامل کل کاشی و سرامیک سرویس ها و آشپزخانه ، کابینت ، پنجره UPVC ، پارکت ، نقاشی و شومینه می باشد.